• عجیب ترین آداب و رسوم ایران در نوروز

    عجیب ترین آداب و رسوم ایران در نوروز

    نوروز مهمترین عید ایرانیها محسوب میشود. عیدی که آن را معمولا با سفره هفت سین، پختن شیرینی، خانه تکانی، پوشیدن لباسهای نو و دید و بازدیدهای فامیلی به خاطر میآوریم. اما این سنتهای زیبا تنها بخشی از آیینهای کهن و اصیل نوروزی هستند. زیرا در گذشتههای دور، درهر نقطه از کشور پهناورمان مردم آمدن بهار